Suomen korkeimmat danit

Suomen Dan-Kollegion vuosikokouksen 8.10.2020 päätöksiä

Suomen Dan-Kollegion vuosikokous päätti vuosikokouksessaan valita yhdistyksen hallitukseen erovuoroisen Riitta Pilviön tilalle Jouni Tiiron (2.d.) sekä jatkokaudelle Jorma Kivisen (8.d.).

Kokous päätti hyväksyä v. 2019 tilinpäätöksen sekä myöntää vastuullisille tili- ja vastuuvapauden. Hallituksen esitykset talousarviosta sekä toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

Kokous päätti, että jäsenmaksua 2020 ei peritä Covid-19 pandemian tehtyä tapahtumien järjestämisen mahdottomaksi. Jäsenmaksuksi v. 2021 päätettiin edelleen 20 euroa ja vuonna 2020 jo maksetut jäsenmaksut hyvitetään maksaneille vuoden 2021 jäsenmaksuna.

Lisätiedot:
Kimmo Kallama, puheenjohtaja
+358447106102
kimmo.kallama@gmail.com

Esityslista PDF -tulostus

Kimmo Kallama kirjoitti viestin 27.3.20 kello 17:59